ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Μονώσεις ταρατσών

Η σωστή μόνωση ενός κτιρίου είναι η καλύτερη λύση για εξοικονόμηση ενέργειας έτσι αποφεύγονται οι απώλειες θερμότητας ή ψύξης. Από τις κυριότερες αιτίες των προβλημάτων υγρασίας και της απώλειας θερμικής ενέργειας είναι η κακή μελέτη και η εφαρμογή της μόνωσης και στεγάνωσης. Η σωστή μόνωση της ταράτσας σύμφωνα με τις καλύτερες προδιαγραφές αποτελεί μια μακροπρόθεσμη επένδυση για το κτίριο σας γιατί θα σας γλιτώσει από επιπλέον επιπρόσθετες δαπανηρές επισκευές και θα σας προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας.

Για τις περισσότερες περιπτώσεις , οι παρακάτω δύο τρόποι περιγράφουν τις πιο συνηθισμένες μεθόδους.
• Συμβατική μόνωση : Η θερμομόνωση τοποθετείται κάτω από τη στεγανωτική στρώση (ασφαλτόπανο). Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή έχουμε περιορισμένη βατότητα στην ταράτσα. Μπορούμε όμως να έχουμε πλήρη βατότητα στρώνοντας πάνω από το ασφαλτόπανο πλάκες ή πλακάκια.
• Ανεστραμμένη μόνωση : Η θερμομόνωση τοποθετείται πάνω από τη στεγανωτική στρώση (ασφαλτόπανο). Έτσι προστατεύεται θερμικά η στεγάνωση διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία της όλο το χρόνο. Αυτό δίνει πρακτικά απεριόριστο χρόνο ζωής στη στεγάνωση εφόσον δεν υπόκειται σε απότομες εναλλαγές της θερμοκρασίας. Στην ανεστραμμένη μόνωση πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή και εφαρμογή των υλικών λόγω της έλλειψης προσβασιμότητας στη στεγάνωση.
Επίσης υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι μονώσεων ανάλογα τις ανάγκες κάθε κτιρίου.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

1. Καθαρισμός της ταράτσας και ξήλωμα των διάφορων σαθρών υλικών που υπάρχουν πάνω σε αυτή.
2. Φράγμα υδρατμών. Επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώματος σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας και περιμετρικά αυτής έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υγρασίας (υδρατμών) στο εσωτερικό του διαμερίσματος προς τη μονωμένη ταράτσα.
3. Θερμομονωτικό υλικό. Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξιλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης. Κατά την τοποθέτηση δεν πρέπει αφήνομαι κενά μεταξύ τους για να μην έχουμε απώλεια θερμότητας .
4. Ρύσεις. Κατασκευή αφρομπετού ή περλομπετού ή περλίτη ή γαρμπιλομπετού με πρέσα με ρύσεις προς τις υδρορροές ανάλογα με την περίπτωση.
5. Προετοιμασία υδρορροών με επισκευαστικό – στεγανωτικό υλικό και με την τοποθέτηση ειδικού πλέγματος .
6. Επάλειψη όλης της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι για καλύτερη επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης
7. Διασταύρωση διάτρητου ασφαλτόπανου σε συνδυασμό με εξαερισμούς. Αυτό γίνεται για καλύτερη αντοχή του ασφαλτόπανου στο χρόνο.
8. Στεγανοποίηση. Γίνεται με ελαστομερές ασφαλτικές μεμβράνες με επικάλυψη ψηφίδας. Η θερμοσυγκόλληση των μεμβρανών γίνεται με φλόγιστρο. Τοποθετούνται διπλές μεμβράνες σε όποια σημεία κρίνεται απαραίτητο.
9. Ενίσχυση της μόνωσης με ελαστοπλαστικό ασφαλτικό υλικό σφραγίσεως σε όλα τα ευαίσθητα σημεία.

 

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

1. Καθαρισμός της ταράτσας και ξήλωμα των διάφορων σαθρών υλικών που υπάρχουν πάνω σε αυτή.
2. Ρύσεις. Κατασκευή αφρομπετού ή περλομπετού ή περλίτη ή γαρμπιλομπετού με πρέσα με ρύσεις προς τις υδρορροές ανάλογα με την περίπτωση
3. Προετοιμασία υδρορροών με επισκευαστικό – στεγανωτικό υλικό και με την τοποθέτηση ειδικού πλέγματος
4. Επάλειψη όλης της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι για καλύτερη επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης.
5. Διασταύρωση διάτρητου ασφαλτόπανου σε συνδυασμό με εξαερισμούς. Αυτό γίνεται για καλύτερη αντοχή του ασφαλτόπανου στο χρόνο.
6. Στεγανοποίηση. Γίνεται με ελαστομερές ασφαλτικές μεμβράνες με επικάλυψη ψηφίδας. Η θερμοσυγκόλληση των μεμβρανών γίνεται με φλόγιστρο. Τοποθετούνται διπλές μεμβράνες σε όποια σημεία κρίνεται απαραίτητο.
7. Ενίσχυση της μόνωσης με ελαστοπλαστικό ασφαλτικό υλικό σφραγίσεως σε όλα τα ευαίσθητα σημεία.
8. Θερμομονωτικό υλικό. Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξιλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης. Κατά την τοποθέτηση δεν πρέπει αφήνομαι κενά μεταξύ τους για να μην έχουμε απώλεια θερμότητας
9. Γεωύφασμα
10. Χαλίκι ή βιομηχανικό δάπεδο ή τσιμεντοκονία με πλακάκια

Ή
ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ


1. Καθαρισμός της ταράτσας και ξήλωμα των διάφορων σαθρών υλικών που υπάρχουν πάνω σε αυτή.
2. Ρύσεις. Κατασκευή αφρομπετού ή περλομπετού ή περλίτη ή γαρμπιλομπετού με πρέσα με ρύσεις προς τις υδρορροές ανάλογα με την περίπτωση
3. Προετοιμασία υδρορροών με επισκευαστικό – στεγανωτικό υλικό και με την τοποθέτηση ειδικού πλέγματος
4. Επάλειψη όλης της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι για καλύτερη επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης.
5. Διασταύρωση διάτρητου ασφαλτόπανου σε συνδυασμό με εξαερισμούς. Αυτό γίνεται για καλύτερη αντοχή του ασφαλτόπανου στο χρόνο.
6. Στεγανοποίηση. Γίνεται με ελαστομερές ασφαλτικές μεμβράνες με επικάλυψη ψηφίδας. Η θερμοσυγκόλληση των μεμβρανών γίνεται με φλόγιστρο. Τοποθετούνται διπλές μεμβράνες σε όποια σημεία κρίνεται απαραίτητο.
7. Ενίσχυση της μόνωσης με ελαστοπλαστικό ασφαλτικό υλικό σφραγίσεως σε όλα τα ευαίσθητα σημεία.
8. Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξιλασμένης πολυστερίνης με επικάλυψη τσιμέντου.

2. Στεγανοποιήσεις

Η σωστή στεγανοποίηση είναι μια εργασία που απαιτείται να γίνετε για να αποφύγουμε την διείσδυση νερού στο κτίριο που θα δημιουργήσει παράπλευρα σοβαρά προβλήματα. Η στεγανοποίηση ξεκινά από τα θεμέλια ενός κτιρίου έως και την ταράτσα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του κατάλληλου στεγανωτικού υλικού στις προδιαγραφές και στη εφαρμογή του.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

1. Καθαρισμός της ταράτσας και ξήλωμα των διάφορων σαθρών υλικών που υπάρχουν πάνω σε αυτή.
2. Ρύσεις. Κατασκευή αφρομπετού ή περλομπετού ή περλίτη ή γαρμπιλομπετού με πρέσα με ρύσεις προς τις υδρορροές ανάλογα με την περίπτωση. Εφόσον αυτές δεν υπάρχουν.
3. Προετοιμασία υδρορροών με επισκευαστικό – στεγανωτικό υλικό και με την τοποθέτηση ειδικού πλέγματος
4. Επάλειψη όλης της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι για καλύτερη επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης .
5. Διασταύρωση διάτρητου ασφαλτόπανου σε συνδυασμό με εξαερισμούς. Αυτό γίνεται για καλύτερη αντοχή του ασφαλτόπανου στο χρόνο.
6. Στεγανοποίηση. Γίνεται με ελαστομερές ασφαλτικές μεμβράνες με επικάλυψη ψηφίδας. Η θερμοσυγκόλληση των μεμβρανών γίνεται με φλόγιστρο. Τοποθετούνται διπλές μεμβράνες σε όποια σημεία κρίνεται απαραίτητο.
7. Ενίσχυση της μόνωσης με ελαστοπλαστικό ασφαλτικό υλικό σφραγίσεως σε όλα τα ευαίσθητα σημεία.

3. Θερμοπρόσοψη κτιρίων

Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΝΟΥΝ . ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΩΦΕΛΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΡΟΣΙΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ .ΕΤΣΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ.

ΣΤΑΔΙΑ
1. ΤΟΙΧΟΣ
2. ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑΤΟΣ
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙΛΑΣΜΕΝΗΣ Ή ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
4. 6 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΩΝ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ
6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΩΝ
7. ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΟ
8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΣΟΒΑ

4. Μονώσεις υπογείου περιμετρικά

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΥΧΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΑΠΑΝΗΡΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ.

ΣΤΑΔΙΑ
1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
2. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΞΥΛΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΣΜΑ
3. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΑΛΟΠΝΕΥΜΑ
4. ΧΑΛΙΚΙ
5. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
6. ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
7.
ΧΩΜΑ

5. Μόνωση κήπου και δώματος γκαράζ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ Ή ΣΤΟ ΓΚΑΡΑΖ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ. Η ΜΟΝΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΜΑ ,ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ.

ΣΤΑΔΙΑ :
1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.
2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
3. ΜΠΕΤΟ ΡΥΣΕΩΝ
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
5. ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
6. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΙΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
7. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
8. ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
9. ΧΩΜΑ

6. Μόνωση βεράντας

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
2. ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΣΜΑ
3. PRIMER
4. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Ή ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
5. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
6. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Ή ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
7. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΕ ΡΥΣΕΙΣ
8. ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
9. ΠΛΑΚΙΔΙΑ

7. Μόνωση κεραμοσκεπής

1. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΣΜΑ
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΟΥ
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
5. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ή αλλιώς

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
2. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΣΜΑ
3. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
4. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΡΥΣΕΩΝ
5. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΨΗΦΙΔΑΣ
6. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΛΑΣΠΗ

8. Μόνωση πισίνας

ΜΟΝΩΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Η ΜΟΝΩΣΗ –ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.

ΣΤΑΔΙΑ :
1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.
2. ΣΤΕΓΑΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
3. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
5. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
6. ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ
7. ΠΛΑΚΙΔΙΑ
8. ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

 

ΜΟΝΩΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ..
2. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
4. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
5. ΣΤΕΓΑΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
6. ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ

 

9. Μόνωση ζαρτινιέρας

1. Καθαρισμός της επιφάνειας και τοποθέτηση επισκευαστικού κονιάματος όπου είναι απαραίτητο.
2. Στεγανοποίηση γωνίας με τσιμεντοειδές 2 συστατικών ή στεγανωτική μεμβράνη
3. Οπλισμός γωνίας από πολυεστερικό ελαστικό πλέγμα
4. Στεγανοποίηση όλης της επιφάνειας με τσιμεντοειδές 2 συστατικών ή στεγανωτική μεμβράνη
5. Αποστραγγιστική μεμβράνη
6. Γεωύφασμα αποστράγγισης
7. Χώμα

10. Μόνωση δεξαμενής πόσιμου νερού

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
2. PRIMER
3. ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΜΑΣΤΙΧΗ
4. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Ή ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
6. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Ή ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

11. Επισκευές προβληματικών μονώσεων

ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΛΩΒΙΖΕΤΑΙ Η ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΣΤΑΔΙΑ
1. ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ-ΜΩΣΑΙΚΟ-ΜΠΕΤΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
3. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥΣ
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

12. Μονώσεις μπάνιων

13. Τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρα, ψηφίδας, γρανίτη

14. Υποστρώματα αφρομπετού-περλομπετού- περλίτη- τσιμεντοκονίες με χρήση πρέσας

15. Εποξειδικά δάπεδα

16. Δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσεως

ΣΤΑΔΙΑ
1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑΤΟΣ (ΜΠΕΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ)ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
2. PRIMER ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΕΩΣ
3. ΕΙΔΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΣΜΑ
4. PRIMER ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

17. Ανακαινίσεις διαμερισμάτων και μπάνιων

ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία μας συστάθηκε το έτος 1997 και έκτοτε δραστηριοποιείτε με υπευθυνότητα στο χώρο της μόνωσης και στη τοποθέτηση πλακιδίων. Από το έτος 2002 δραστηριοποιείτε και στην επίβλεψη κατασκευαστικών έργων και αναλαμβάνει την ανακαίνιση διαμερισμάτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ